MÔ HÌNH KINH DOANH - HOẠCH ĐỊNH & CỤ THỂ HÓA CHIẾN LƯỢC | Chương trình setup công ty & quản trị vận hành doanh nghiệp bài bản 2019


Chương trình giúp chủ doanh nghiệp / Ban giám đốc công ty định hình rõ mô hình kinh doanh của mình, từ đó xác lập mục tiêu chiến lược một cách cụ thể, trình bày nó trên một trang giấy (OPS)

 • Hà Nội: 25-26/01/2019
 • Tp. HCM: 15-16/02/2019

Tạo ra cấu trúc công ty cân bằng với các mục tiêu chiến lược cụ thể chứ không phải "giấc mơ", phân rã thành các kế hoạch hành động & KPI đo lường

Tại sao cần có mô hình kinh doanh & chiến lược

 • Xác định "thế trận" kinh doanh trong bối cảnh và hữu hạn của nguồn lực có thể huy động
 • Tạo ra cơ sở nền để xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế quản trị vận hành chứ không phải xây dựng cơ cấu tổ chức theo "hình mẫu"
 • Định hướng để từ đó hoạch định & xác định bộ KPI đồng bộ đo lường hiệu quả hoạt động DN
 • Soạn thảo bản chiến lược với các mục tiêu cụ thể chứ không phải chỉ là các "mỹ từ"
Setup công ty, tái cấu trúc doanh nghiệp

Ai / hoặc doanh nghiệp nào cần tham gia chương trình này?

Quản lý doanh nghiêp, quản trị công ty
 • Doanh nghiệp chưa định hình rõ mô hình kinh doanh, chưa cụ thể hóa & soạn thảo bản chiến lược với từng chỉ tiêu cụ thể với các KPI đo lường hàng năm.
 • Doanh nghiệp có dự định tái cấu trúc hệ thống quản trị vận hành tinh gọn, bài bản trong năm 2019
 • Doanh nghiệp mới thành lập dưới 1 năm chưa hoàn thành xây dựng hệ thống quản trị vận hành bài bản

Nội dung & trình tự khóa học này

Chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh
Mô tả khung mô hình kinh doanh. Bạn sẽ được cung cấp file excel để ứng dụng
 1. Tổng quan về khung mô hình kinh doanh với 9 thành tố cấu thành, tạo ra 4 trụ cột cho công ty 
 2. Phân tích và chỉ dẫn xác định từng thành tố trong mô hình kinh doanh trong mỗi giai đoạn: Phân khúc khách hàng; Quản trị quan hệ khách hàng; Kênh phân phối; Sản phẩm dịch vụ & giải pháp giá trị; Các nguồn lực chủ chốt; Đối tác chủ chốt; Hạ tầng kinh doanh; Dòng doanh thu; Kết cấu chi phí; Công thức lợi nhuận...
 3. Chiến lược cấp công ty, xác định và hoạch định mục tiêu theo BSC gồm 4 thẻ: Tài chính kinh doanh; Khách hàng & Thị phần; Quản trị vận hành; Xu hướng - Học hỏi - Phát triển.
 4. Chiến lược cấp kinh doanh: Sản xuất & vận hành thương mại dịch vụ + quản trị vận hành; Chiến lược bán.
 5. Chiến lược thực thi (cấp chức năng): Tài chính / Nhân sự / Marketing / R&D / Hậu cần kinh doanh.
 6. Ứng dụng OKR xác lập đồng bộ KPI 3 cấp phân rã đồng bộ mà xuất phát từ mục tiêu chiến lược

Chỉ dẫn ứng dụng ngay tại hội trường trong với từng loại hình doanh nghiệp

 1. Sử dụng mẫu mô hình kinh doanh trên Excel để viết nội dung cho chính công ty của học viên
 2. Sử dụng mẫu chiến lược tổng quan để tuyên bố chiến lược và truyền thông nội bộ
 3. Sử dụng mẫu chiến lược chi tiết trình bày trên 1 trang, dạng file excel để viết bản chiến lược cho công ty sau khi đã xác lập mô hình kinh doanh.
 4. Căn cứ chiến lược đã được thiết lập, sử dụng mẫu hệ thống KPI mục tiêu & phân rã triển khai tới từng bộ phận, phòng ban.
Mẫu chiến lược công ty
Hình ảnh 1/4 của bản chiến lược 1 trang

Học theo nhóm để có hiệu quả thực thi cao hơn khi "thực chiến"

Quản lý doanh nghiệp hiệu quả
Truyền thống đào tạo doanh nghiệp, tư vấn, huấn luyện của Giamdoc.net là khuyến khích các doanh nghiệp tham gia từ 2 đến 3 nhân sự chủ chốt với mỗi chuyên đề tương ứng để có cùng góc nhìn, cách hiểu để về triển khai ứng dụng ngay.
Giá phí trọn gói chỉ có: 5.000.000đ / 2 suất & đang ưu đãi tới 30% khi đăng ký & nộp phí trong ngày

Đây không đơn giản là khóa học mà là MỘT CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HUẤN LUYỆN.

Học quản lý doanh nghiệp

 • Tham gia học theo nhóm với cùng 1 giá phí (2-3 học viên / gói)
 • Được cung cấp biểu mẫu ứng dụng
 • Được chỉ dẫn ứng dụng / hiệu chỉnh biểu mẫu phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp
 • Được cấp Video học online & update tài liệu tiếp theo 2 năm
 • Được tư vấn, hỗ trợ đồng hành, giải đáp bởi chuyên gia qua điện thoại / email / diễn đàn...
 • Tham gia các seminar, sự kiện giải đáp / hỗ trợ liên quan
 • Được cùng học hỏi, giao lưu, hợp tác kinh doanh với hàng trăm công ty khác trong cộng đồng giám đốc & nhân sự quản lý đã gắn bó với Giamdoc.net


Liên hệ khi cần trợ giúp & tư vấn thêm

 • Mail: dangky@startup.edu.vn | TP.HCM: 096 678 3881
 • Hotline: 088 878 3881 | Online: 028 3878 3881
 • Hà Nội: 098 456 1442 | Hải Phòng: 098 499 9818

Học tại Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê
Học tại HCM: Lầu 5 Park Royal Office - Annex Building, 309B-311 Nguyễn Văn Trỗi, Tân Bình
Setup công ty & vận hành kinh doanh bài bản
Lần đầu tiên, một chương trình đào tạo độc quyền & hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện từ chiến lược kinh doanh đến thiết kế tổ chức, cơ chế vận hành đến xây dựng đầy đủ quy trình biểu mẫu tác nghiệp, đồng bộ tài chính, nhân sựkinh doanh .

Write a comment

Comments: 0