HÀ NỘI: 22/02/19 | HCM: 01/03/19 Khóa học mô hình tổ chức - Cơ chế quản trị vận hành công ty & Kiểm soát nội bộ là bước thứ 2 trong tiến trình setup hệ thống quản lý vận hành kinh doanh bài bản hoặc tái cấu trúc, dành cho chủ doanh nghiệp & nhân sự quản lý cấp cao

Tp. HCM: 15-16/02/2019 | Chương trình giúp chủ doanh nghiệp / Ban giám đốc công ty định hình rõ mô hình kinh doanh của mình, từ đó xác lập mục tiêu chiến lược một cách cụ thể, trình bày nó trên một trang giấy (OPS).