TƯ VẤN & HUẤN LUYỆN
QUN LÝ DOANH NGHIP 

Công ty Start-UP Coaching 

Công ty TNHH Start-UP Coaching (2012-2019) - Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn & đào tạo chuyên nghiệp về quản trị vận hành doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam.

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Đào tạo quản lý doanh nghiệp

Start-UP Coaching thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo (huấn luyện) cho giám đốc/chủ doanh nghiệp SME nhằm nâng tầm năng lực quản trị & vận hành doanh nghiệp một cách bài bản, góp phần quan trọng phát triển khối doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.

 

Start-UP Coaching với Giamdoc.net là lựa chọn ưu tiên thứ nhất có giá trị ứng dụng thực sự cho giám đốc / chủ doanh nghiệp muốn setup mới hoặc tái cấu trúc hệ thống quản trị vận hành doanh nghiệp toàn diện - bài bản. Hướng tới 2025 sẽ có ít nhất 120 ngàn doanh nghiệp SMEs được hưởng lợi và có thể ứng dụng hệ thống kiến thức, phương pháp, cơ sở học liệu phục vụ cho việc xây dựng hệ thống quản lý của họ.


Giá trị từ Start-UP Coaching dành cho doanh nghiệp

Giải pháp quản trị - vận hành doanh nghiệp TOÀN DIỆN, tinh gọn được tư vận & huấn luyện bởi các chuyên gia TẬN TÂM, mang lại giá trị ứng dụng THIẾT THỰC cho doanh nghiệp SMEs Việt Nam.

  • Toàn diện
  • Tinh gọn
  • Thiết thực
  • Tận tậm
  • Đồng hành