Quản lý doanh nghiệp

3 cấu phần setup và quản trị tài chính công ty hiệu quả, chuyên đề 3 - Khóa học CEO toàn diện
Thực ra, quản trị tài chính trong doanh nghiệp SME không có gì cao siêu, cũng chẳng cần đến một nhân sự có kiến thức và kinh nghiệm quản lý tài chính xuất sắc mới làm được mà chỉ cần tuân thủ m [...]
>> Read More

Tổ chức phòng kinh doanh, bán hàng bài bản | Khóa học CEO toàn diện
Marketing là tất cả nỗ lực và hành động của doanh nghiệp nhằm kiến tạo / đề xuất giá trị cho phân khúc khách hàng mục tiêu, truyền thông giá trị đó, bán giá trị đó cho khách hàng mục ti&ecir [...]
>> Read More

Khóa học CEO toàn diện | Tổ chức vận hành và kiểm soát nội bộ công ty
Tổ chức, phân định chức năng nhiệm vụ các phòng ban bộ phận, định biên nhân sự và quản trị - vận hành hoạt động công ty một cách bài bản cần được thực hiện trên cơ sở kế thừa kế [...]
>> Read More

Khóa học CEO toàn diện | Mô hình kinh doanh và chiến lược công ty
Chiến lược kinh doanh vừa là nền tảng, vừa là kim chỉ nam dẫn đường cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu trong giới hạn nguồn lực một cách hiệu quả nhất. Thế nhưng, chúng ta thường nhầm lẫn chiến [...]
>> Read More

Quản trị doanh nghiệp khác với Quản lý doanh nghiệp?
Rất nhiều người nhầm lẫn giữa Quản trị và Quản lý, nhất là khi cụm từ "Board of directors" trong tiếng Anh được dịch đại trà thành Ban giám đốc. Trong khi nghĩa đúng của cụm từ này là Hội đồng quN [...]
>> Read More

Quản trị & Vận hành công ty bài bản


Tài chính & Thuế dành cho CEO


Quản trị nhân sự, tiền lương


Kế toán & Báo cáo thuế