Quản lý doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp khác với Quản lý doanh nghiệp?
Rất nhiều người nhầm lẫn giữa Quản trị và Quản lý, nhất là khi cụm từ "Board of directors" trong tiếng Anh được dịch đại trà thành Ban giám đốc. Trong khi nghĩa đúng của cụm từ này là Hội đồng quN [...]
>> Read More

Quản lý doanh nghiệp bài bản | 6 cấu phần then chốt cần làm bài bản - P1
Setup công ty & vận hành kinh doanh bài bản là yêu cầu tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại, phát triển bền vững. Đừng vì lợi ích ngắn trước mắt mà phá vỡ thế cân bằng để rồi phải trả giá [...]
>> Read More

Kiểm soát nội bộ & hệ thống kế hoạch, báo cáo trong vận hành DN
Cấu trúc hệ thống KSNB trong doanh nghiệp SMEThiết lập và ban hành trình tự, quy định vận hành toàn bộ hoạt động theo hệ thống chuỗi giá trị.Kế thừa thiết kế tổ chức, cụ thể hóa phân quyền, phân cấp k [...]
>> Read More

Chiến lược nguồn vốn, kế hoạch & quản trị vốn kinh doanh hiệu quả - Bài 2
Tiếp mạch tư duy về vốn kinh doanh, trong video này, các giám đốc doanh nghiệp sẽ được chỉ dẫn quá trình soạn thảo và cụ thể hóa một bản "chiến lược nguồn vốn", kế hoạch vốn, xác định nhu cầu v&#788 [...]
>> Read More

Chiến lược nguồn vốn, kế hoạch & quản trị vốn kinh doanh hiệu quả - Bài 1
Video giúp chủ doanh nghiệp (SME) nhận diện đúng và đầy đủ tính chất vốn trong doanh nghiệp, biết cách phân loại vốn, từ đó có kế hoạch tiếp cận, phương án phân bổ và sử dụng vốn.Khi hiểu rõ [...]
>> Read More

Quản trị & Vận hành công ty bài bản


Tài chính & Thuế dành cho CEO


Quản trị nhân sự, tiền lương


Kế toán & Báo cáo thuế